Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet

Tillgänglighetsrapport

Denna hemsida utges av Lunds Universitet,
Institutionen för Biomedicinsk Teknik.
Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda hemsidan.

This page in English.

Kontakta oss

Om du behöver få informationen i något annat
format eller om du vill rapportera
ett problem med tillgänglighet får du gärna kontakta oss.

Hemsideansvarig: Tord Hjalt, e-post:

tortd.hjalt@bme.lth.se
Mobil: 0705-438136.

Du kan också ta kontakt med varje Avdelnings
ansvarige (kursansvarig eller sidansvarig).

Översyn

Om du inte är nöjd med vårt svar på dina kommentarer kan du kontakta
Myndigheten för Digital Förvaltning och anmäla oss:
www.digg.se/tdosanmalan
 

Pågående arbete

 • Vi jobbar just nu med att förtydliga menystrukturen och att översätta delar av sajten till svenska, det mesta är just nu på engelska.
   
 • Sidor och funktioner beskrivs inte alltid konsekvent i samtliga länkar, hänvisningar och rubriker.
   
 • Inte alla tekniska funktioner används på ett tillgängligt sätt. Bland annat är bildkaruseller inte tillgängliga för användare med uppläsande hjälpmedel, personer med kognitiva problem eller för personer med koncentrationssvårigheter.
   
 • Problem med tangentbordanvändning:
 • -navigationen följer inte alltid en logisk ordning
 • -knapparna i bildspel kan inte nås
 • -fokus visas inte alltid visuellt tydligt
 • -vissa funktioner kan inte styras på mobil och stor skärm.
   
 • Webbplatsen är inte fullt användbar och läsbar vid förstoring upp till och med 200 procent.
   
 • När användaren ställt in större avstånd mellan bokstäver, ord, rader eller stycken är inte alltid all text tillgänglig.
   
 • Kontraster (för visuell fokusmarkering och punkten/förgrunds- och bakgrundsfärger) är otillräckliga vid vissa tillfällen.
   
 • Länkgrupper och informationsområden är inte alltid grupperade.
   
 • Skärmläsaranvändare kan uppleva problem med sidor som innehåller fler än ett språk. En del av innehållet blir då uppläst på fel språk.
   
 • Viss information som automatiskt hämtas från externa webbplatser är otillgänglig.
   
 • Vissa tabeller och formulär är otillgängliga för bland annat skärmläsaranvändare.
   
 • Vissa bilder saknar alt-text.
   
 • Det kan förekomma länkar som är otydligt formulerade, så att det inte framgår vart länken leder.
   
 • Vissa menyer kan vara svåranvända.
   
 • Användare med uppläsande hjälpmedel kan uppleva problem med sökfunktionen.
   
 • Vissa dokument som omfattas av lagen är inte (helt) tillgängliga.
   
 • Vissa filmer är inte textade.
   
 • På vissa sidor blandas innehåll på svenska och engelska.
   
 • Vissa rubriker och rubrikstrukturer är otillgängliga.
   
 • Vissa listor är inte korrekt kodade och/eller används inte på rätt sätt.
   
 • Viss text presenteras som bild.
   
 • Kontrasterna i vissa illustrationer, diagram, bilder, ikoner och filmer är otillräckliga.
   
 • Vissa sidor saknar unika och relevanta sidtitlar.
   
 • Några ramar saknar titel-attributet som gör det svårt för främst skärmläsaranvändare att avgöra om det är viktigt att gå in i en ram för att ta del av innehållet.


Vi strävar efter att åtgärda de flesta kända redaktionella tillgänglighetsproblem senast den 31e december 2023. När det gäller kända tekniska tillgänglighetsproblem har vi som ambition att ha åtgärdat dessa under våren 2023, när den här webbplatsen har fått nya mallar av webbpubliceringssystemet Typo3.
 

Sidansvarig: tord.hjalt@bme.lth.se | 2022-09-05